Viešieji pirkimai

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras vykdydamas pirkimus vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, taip pat UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2023 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V-16 „Dėl UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.