Atliekų išvežimo grafikai Marijampolės savivaldybėje

IŠKILUS NEAIŠKUMAMS DĖL MARIJAMPOLĖS GYVENTOJŲ INDIVIDUALIŲ KONTEINERIŲ APTARNAVIMO GRAFIKŲ, PRAŠOME SKAMBINTI  ATLIEKŲ SURINKIMO OPERATORIUI UAB “ ECOSERVICE“ KONTAKTINIU TELEFONU 8 80054113 ARBA 8 343 42131