Atliekų išvežimo grafikai Marijampolės savivaldybėje

2023 metų grafikai

IŠKILUS NEAIŠKUMAMS DĖL MARIJAMPOLĖS GYVENTOJŲ INDIVIDUALIŲ KONTEINERIŲ APTARNAVIMO GRAFIKŲ, PRAŠOME SKAMBINTI  ATLIEKŲ SURINKIMO OPERATORIUI UAB ” ECOSERVICE” KONTAKTINIU TELEFONU 8 80054113 ARBA 8 343 42131

2022 metų grafikai

Apvažiavimo būdu surenkamos šios didelių gabaritų ir specifinės atliekos: 

  • Didelių gabaritų buities apyvokos atliekos: baldai (kėdės, lovos, spintos, komodos, stalai ir t.t.), dviračiai, lakštinis (langinis) stiklas, langų rėmai, durys ir kt.
  • Statybos ir griovimo atliekos: susidarančios statant, rekonstruojant, remontuojant ir griaunant statinius didelių matmenų (betono, čerpių, keramikos, plytų ir kt.) nepavojingos atliekos, kai tiems darbams statybos leidimas nereikalingas.  PASTABA: Statybinės medžiagos, turinčios asbesto, apvažiavimo metu nesurenkamos.
  • Elektros ir elektroninės įrangos atliekos: buityje susidarantys šaldytuvai, televizoriai, kompiuteriai, siurbliai, varikliai, elektros instaliacijos medžiagos, kompresoriai, elektros lemputės, įvairūs elektroniniai įrenginiai ir kt.;
  • Pavojingos atliekos: galvaniniai elementai, akumuliatoriai, dažų, rūgšties, šarmų, tirpiklių atliekos, cheminėmis medžiagomis užteršta pakuotė, panaudoti tepalai, tepalų filtrai, gyvsidabrio turinčios atliekos (termometrai).
  • Naudoti nebetinkamos padangos (išskyrus žemės ūkio technikos, pilnavidures ir industrines padangas). PASTABA: naudoti nebetinkamos padangos surenkamos tik išmontuotos, švarios, nenudažytos ar kitaip neužterštos.