Marijampolės regione keičiasi atliekų tvarkymo operatorius

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

      Nuo 2018 metų gegužės 13 dienos Marijampolės, Vilkaviškio, Šakių, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybėse atliekų surinkimo ir jų pristatymo į atliekų apdorojimo įrenginius paslaugas pradeda teikti viešąjį konkursą laimėjusi UAB „Ecoservice“, pasiūliusi paslaugas teikti už mažiausią kainą. Nuo 2010 metų iki šiol Marijampolės regiono atliekų surinkimo ir vežimo operatorius buvo UAB „Marijampolės švara“ ( Šakių rajone ši bendrovė buvo pasitelkusi subrangovus UAB „Ekonovus“, Vilkaviškio rajone ir Kazlų Rūdos savivaldybėje subrangovai buvo „Ecoservice“).

     Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Bagušinskas, pasirašęs 5 metų sutartį su UAB „Ecoservice“ generaline direktore Daiva Skrupskelienė, teigia, kad naujo operatoriaus atėjimas į mūsų regioną įneš ir kai kurių pasikeitimų. Labiausiai džiugina, kad „Ecoservice“ paslaugas teiks už mažesnę kainą, nei operatoriui mokėta iki šiol.  Direktorius tikisi, kad sutaupius šioje srityje, atsiras galimybė nedidinti atliekų tvarkymo mokesčių tarifų tiek įmonėms, tiek gyventojams. Atliekų  tvarkymo sistema nuolat plečiasi, nuolat tobulinamas atliekų apdorojimas ir tvarkymas. Daugiau  paslaugų ir geresnė jų kokybė kainuoja brangiau, tačiau pigiau sumokant už atliekų surinkimą ir vežimą, atliekų tvarkymo paslaugų tarifų, kurie pagal Vyriausybės nustatytą tvarką turi būti peržiūrimi kasmet, bent artimiausi metu marijampoliečiams didinti nereikės.

      Atliekų surinkimo ir vežimo į jų apdorojimo įrenginius paslaugos kainuotų dar pigiau, jei atliekų turėtojai stengtųsi nuolat mažinti jų kiekį mišrių komunalinių atliekų konteineriuose. Pradėjus veiklą „Ecoservice“,  visi mišrių komunalinių atliekų konteineriai bus įjungti į elektroninę apskaitos sistemą (jau dabar dauguma konteinerių yra pažymėti elektroniniais identifikavimo žymekliais), bus užfiksuojamas kiekvienas konteinerio pakėlimas. Jeigu mišrių komunalinių atliekų konteineriai bus ištuštinami rečiau, mažės kintamoji mokesčio už atliekų tvarkymą dalis. To pasiekti galima tik kruopščiau rūšiuojant atliekas – kuo daugiau atliekų bus išrūšiuota į pakuotėms ir antrinėms žaliavoms (plastmase, popieriui, stiklui) skirtus konteinerius, tuo mažiau jų bus mišrių komunalinių atliekų konteineriuose, kurie bus rečiau išvežami, dėl to ir į mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginius pateks mažiau atliekų – atliekų sutvarkymas visose grandyse kainuos pigiau.  Už atliekų, kurios yra išrūšiuojamos į antrinėms žaliavoms (stiklui, popieriui ir kartonui, plastmasėms)  ir pakuotėms skirtus konteinerius, sutvarkymą sumoka pakuočių tvarkymo organizacijos ir jų sutvarkymas į atliekų tvarkymo mokesčių tarifus nėra įskaičiuojamas.

Liucija Burbienė,
UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro
prevencinės veiklos organizatorė