Naujas automobilis veš išrūšiuotas atliekas

Paskelbta , Kategorijos Naujienos

 

Naujasis automobilis atliekoms surinkti, kurį įsigijo UAB „Ecoservice”, surenkanti atliekas  Marijampolės apskrityje, turi paneigti mitą, kad atliekų vežėjai išrūšiuotas atliekas neva suverčia į vieną automobilį, kur jos vėl susimaišo, tad rūšiuoti nėra verta.

Inovatyvus automobilis buvo įsigytas siekiant taupyti atliekų turėtojų mokesčių lėšas ir laiką – jis vienu metu kartą per mėnesį surinks mišrias komunalines atliekas, antrines plastiko, popieriaus ir metalo atliekas, stiklo atliekas. Trijų rūšių atliekos automobilio talpose nesusimaišys, bet bus išpilamos į skirtingas sekcijas. Iki šiol tokia praktika buvo taikoma kai kuriuose atliekų surinkimo maršrutuose aptarnaujant didžiuosius antrinių žaliavų konteinerius – „varpus“. Naujasis automobilis yra pritaikytas trijų skirtingų rūšių atliekų surinkimui iš  marijampoliečių individualių valdų, kurios dabar yra aprūpintos individualioms valdoms skirtais konteineriais mišrioms komunalinėms atliekoms, plastiko ir popieriaus pakuotėms, stiklo atliekoms.

Atliekų vežėjai parengė ir pristatė ir naujus atliekų surinkimo grafikus Marijampolės savivaldybėje: vieną kartą numatyta surinkti trijų rūšių atliekas, kitą kartą po dviejų savaičių – bus surenkamos tik  mišrios komunalinės atliekos.

KILUS NEAIŠKUMŲ DĖL GRAFIKŲ, PRAŠOME SKAMBINTI UAB „ECOSERVICE” TEL . 8 800 54113.